Противовзломен обков

Противовзломен обков

Повече от половината кражби в домове и офиси се извършват през прозорците. Обикновената дограма, която не е снабдена с противовзломен обков, може лесно да се отвори с обикновена отвертка отвън. Така домовете и офисите са изложени на риск от кражби. Когато имаме малки деца у дома, е особено наложително да вземем мерки за сигурността му. Затова търсенето на услугата инсталиране на противовзломен обков непрекъснато се увеличава. Добре е да предвидим осигуряването на защита на дома с противовзломен обков на дограмата в него, когато поръчваме дограмата. Но и дори и след като тя бъде монтирана, можем да помислим за противовзломна защита.Съвременните системи за дограма дават възможност за добавяне на елементи, които осигуряват защита от взлом.